آرایشگری و رنگ مو

 رنگ مو               

از جمله چیزهایی که برای زینت وآراستن موها سفارش شده است  رنگ نمودن مو است . فرقی نمی کند که این رنگ کردن با حنا باشد یا غیر آن ، رنگ گیاهی باشد  یا رنگ صنعتی ، برای استفاده زنان به کار رود یا توسط مردان . در هر صورت امری پسندیده ومورد تاکید است.

نقل است که مردی  با رنگ مشکی  موی خود را رنگ نمود وهنگامی که پیامبر (ص)  اورا دید فرمود :  نُورٌ وَاِسلامٌ وَایمانٌ وَمَحَبَّةٌ اِلی نِسائِکُم وَرَهبَةٌ فی قُلُوبِ عَدُوِّکُم ؛ [1]  رنگ کردن مو با رنگ مشکی هم نور است وهم اسلام وایمان است وهم موجب جذب محبت زن می شود وهم در دل دشمن رعب و وحشت ایجاد میکند .


[1]-- بحارالانوار ، ج 76 ، ص100 ؛ برای توضیح بیشتر  ر .ک : همان . ص 97
نظرات (0) کلیک ها: 216

تراشیدن ریش

1-  تراشیدن ریش

اگر چه در این کتاب ، بحث احکام شرعی مطرح نمی شود ؛ چراکه محل طرح احکام ، رساله مراجع عظام - دامت برکاتهم - است و در خصوص مسائل شرعی، هرکس باید طبق نظر مرجع خود عمل کند و این کتاب و امثال آن  نمی توانند محل صدور احکام شرعی از جانب خود باشند ، بلکه حد اکثر ، مطالب رفتاری ، اخلاقی و آدابی که از منابع دینی و آیات و روایات استنتاج گردیده است را ، بیان می کنند ؛ اما  به مناسبت موضوع بحث آرایشگری ، شایسته است که در اینجا به  حکم شرعی تراشیدن ریش هم اشاره شود .

 تمامی فقهای عظام شیعه - دامت برکاتهم - از آغاز تا کنون ، تراشیدن ریش را  ممنوع دانسته و باتعابیر گوناگونی نظیر "  حرام است" ، " اشکال دارد" ، " احتیاط واجب بر ترک تراش ریش است " و امثال آن ، بر حرمت و ممنوعیت آن تاکید نموده اند .برای آگاهی بیشتر به توضیح المسائل مراجع  مراجعه شود .[1]

روشن است که در صورت حرمت تراشیدن ریش ، دیگر فرقی نمی کند که خود شخص ریش خود را بتراشد یا دیگران ریش او را بتراشند و فرقی نمی کند که این کار به صورت رایگان صورت پذیرد و یا در مقابل آن ، اجرت دریافت شود و نیز فرقی نمی کند که این عمل یک بار صورت پذیرد و یا چندین بار  و همچنین فرقی نمی کند که انجام آن ، جزء شغل باشد یا نباشد .  بنابر این ،  تراش ریش در همه اقسام آن  حرام است و در نتیجه  اجرتی که در مقابل انجام آن دریافت می شود هم اشکال دارد .


[1]مسائل جدید ازدیدگاه علما ومراجع تقلید ، ج1 ، ص77
نظرات (0) کلیک ها: 223

بهداشت و آرایشگری

1- بهداشت

بهداشت امری نیست که فقط در آرایشگاه باید مراعات شود بلکه در همه جا لازم الرعایه است چرا که جزء ایمان بلکه نصف ایمان است ولکن عدم رعایت بهداشت در آرایشگاه ممکن است عاقبت و آینده پشیمان سازی را در پی داشته باشد .

عدم رعایت بهداشت موجب آلودگی شده و آلودگی موجب سرایت به دیگری است و سرانجام منجر به زیان دیگری و منجر به بیماری دیگران ممکن است شود . حتی از حکمتهای تراش و اصلاح  همین بهداشت است .

امام صادق(ع) فرمود : اِستَأصِل شَعرَکَ ، تَقِلُّ دَوابُّهُ وَ دَرَنُهُ وَ وَسَخُهُ .0[1]  .موی خود را بتراش ، حشرات ،کثافت وآلودگی آن کم خواهد شد .

از حکمتهای تراش مو پیراسته کردن بدن و سر از همین آلودگی هاست .

سفارش شد که حوله ، شانه بصورت مشترک استفاده نگردد. تا آلودگیها کسی به دیگری سرایت نکند .


[1]- بحار الانوار  ، ج76 ، ص 85
نظرات (0) کلیک ها: 221

آموزش مهارت

1-آموزش مهارت

پیشتر اشاره شد که آرایشگری یک حرفه است ؛ حرفه ای که هم نیاز به آموزش دارد وهم نیازمند تمرین وتکرار است  . امروزه ، حرفه آرایشگری شاخه ای از کار ودانش است ودر مجامع آموزشی تدریس می شود وبه کسی که دوره آموزش آن را سپری کند ،گواهینامه اعطا می گرددکه حاکی از کسب مهارت مربوطه است  .در حقیقت ، امروزه با تنوع سلیقه ها ،تنوع ابزار وادوات آرایشگری ، تنوع مهندسی سر وصورت ونیز تنوع مُدها ومُدلها ، شغل آرایشگری از آن صورت ساده گذشته در آمده و وضعیت جدیدی پیدا نموده است ؛ از این رو حتی افراد آموزش دیده ، چنانچه از تجربه لازم برخوردار نباشند ، به هیچ عنوان قادر به ارائه خدمات در این شغل نخواهند بود ؛ زیرا این  حرفه علاوه بر آنکه نیازمند به آموزش وکسب آگاهی است ، به تکرار وتمرین وکسب تجربه زیادی نیاز دارد تا در نهایت به یک مهارت مبدل گردد وافرادی در این حرفه ، ماندگار می گردند که از توانایی واستعداد لازم برخوردار بوده واز طریق آموزشهای لازم به آگاهی دست یافته وسپس باتکرار وتمر ین به مهارت کامل برسند .آنچنانکه امیر المومنین (ع) فرمود : اَلعَمَلُ بِغَیرِ عِلمٍ ضَلالٌ  ؛[1]  کار بدون آگاهی ،گمراهی است .

از سوی دیگر ، علاوه بر آگاهی از مسایل شغلی ، یک آرایشگر موظف است  مسائل شرعی وباید ونباید های دینی حرفه خود را نیز بیاموزد ، به عبارت دیگر ، یک آرایشگر باید از احکام شرعی آرایشگری آگاهی یافته و واجبات ومحرمات آن را یاد بگیرد تا در مسیر شغل خود دچار حرام نگشته ومرتکب عمل خلاف نشود .

پس مسئله آموزش فقط به شئون شغلی اختصاص  ندارد بلکه به شئون شرعی آن هم مربوط می شود و به همین خاطر است که همه فقهاء یاد گیری احکام شغلی را لازم دانسته  ودانستن حکم شرعی کسب وحرفه را برای صاحبان مشاغل  را واجب می شمارند .

امام خمینی  ( ره )در این خصوص می فر مایند :

یجبعلیکلمنیباشرالتجارهوسائرانواعالتکسبتعلماحکامهاوالمسائلالمتعلقهبها ؛ [2]  برهرکسی که به تجارت می پردازد ویا هر نوع کسب دیگری را عهده دار می شود ، لازم است که احکام ومسائل مربوط به آن کسب را یاد بگیرد .   


[1]- غررالحکم ،  ح1622 [2]- تحریرالوسیله ،  ج1 ، ص 476   
نظرات (0) کلیک ها: 226

درآمد از طریق آرایشگری

1- درآمد از طریق آرایشگری

قبلا گفته شد که آرایشگری یک مهارت و شغل است و شخص می تواند از طریق این استعداد، مهارت و سرمایه معنوی به کاسبی بپردازد و از این طریق امرار معاش کند . چون استعداد و هنر یک سرمایه است ، سلیقه و ذوق و مهارت هم یک سرمایه است و می توان از آن بهره گرفت هم بهره برای خود و هم بهره برای دیگران و در بهره رسانی به دیگران هم می توان رایگان عمل نمود و هم می توان اجرت و پاداش گرفت و حتی می توان آن را شغل و سبب رزق قرار داد و در سایه آن به گذران زندگی پرداخت . چون برای کاسبی از هر ابزار مباحی می توان استفاده کرد و از هر سرمایه مادی و معنوی می توان بهره جست.آرایشگری چنانکه گفتیم شغل مباح ومقدسی است وقطعا در آمد آن هم مباح ، مجاز  خواهد بود . چون هر شغل مباح  اجرت آن هم مباح  می باشد . بله برخی از شئون آرایشگری که در فصل نبایدها خواهیم گفت بخاطر ممنوع وحرام بودن  روا نخواهد بود .ولکن اصل کار واصل حرفه آرایشگری  ،  اجرت آن حلال ومجاز خوا هد بود چرا که قبلا گفتیم آرایشگری عمل نیک وکردار صالح است   وبرای کردار صالح قطعا پاداش واجرت خواهد بود .

خداوند متعال فرمود :

إنَّ اللهَ لا یُضیعُ أجرَ المُحسِنینَ  [1] خداوند اجر نیکوکاران  را تباه نمی کند   ویا فرمود : کذالک نجزی المحسنین  [2] این چنین پاداش میدهیم نیکوکاران را .

ازاین دو آیه وامثال  آن استفاده می شود که هر کس کار نیک نماید پاداش خواهد گرفت وخدا اجرت نیکوکار را می دهد وبندگان خدا هم باید کسانی که برای شان کار نیک انجام دادند  پاداش واجرت شان را به پردازند .

در روایت ازامام صادق (ع)  نقل شد که فرمود :

فُکلُّ ما یَتَعَلَّمُ العِبادُ اَو یُعَلِّمُونَ غَیرَهُم مِن صُنُوفِ الصَّناعاتِ .... وَاَنواعِ صُنُوفِ الآلاتِ اللَّتی یَحتاجُ اِلَیهَا اللَّتی مِنها مَنافِعَهُم وَبِها قَوامُهُم وَفیها بُلغَةُ جَمیعِ حَوائِجِهِم فَحَلالٌ فِعلُهُ وَتَعلیمُهُ وَالعَملُ بِهِ.....وَاَخذُ الأجرِ عَلَیهِ . [3]

پس هر آنچه از صناعات وحرفه ها که بندگان خدا  آن را یاد می گیرند ویا به دیگران آموزش می دهندوهم چنین ساخت  انواع ابزار  مورد نیاز  زندگی انسان که انسان در گذر زندگی به آن محتاج ویا اساسا قوام زندگی شان به آن است  پس انجام آن کار ، آموزش آن وبهره گیری از آن ونیز دریافت مزد بابت آن حلال ومباح است  . 

از این رو   کاسبی ودرآمد از طریق آرایشگری بلامانع  وامری مباح وحلال است . البته همانطور که قبلا اشاره شد اگر برخی از صُوَرآرایشگری به هر دلیل ممنوع شود که درفصل نبایدها خواهیم گفت  اجرت آن هم ممنوع خواهد بود .


[1]سوره هود  آیه 115[2]سوره یوسف  آیه 22  [3]تحف العقول ،  ج2 ، ص110
نظرات (0) کلیک ها: 213

عبادی ، معرفتی

تذکرات فطریه

تذکرات فطریه

الف : فطره بر کسی که عاقل ،بالغ، هوشیاربود [ ... ]

Other Articles

خانوادگی

پاسخ به سؤالات شرعی

پاسخ به سؤالات شرعی

سؤال:مقام مادر بالاتر است، یا پدر؟  [ ... ]

Other Articles

تماس با بنان

*********************************************************************************************************************************************************************

موسسات همکار بنان

 

موسسه فرهنگی راه روشن                            

 

Template Design:Dima Group

ورود به بخش کاربری

اوقات شرعیآمار بازدید

امروز7
دیروز4
این هفته7
این ماه146
مجموع11633

آی پی بازدیدکنندگان : 34.232.51.240
Unknown ? Unknown

Back to Top